Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Aegean Maritime Services (AMS) ιδρύθηκε το 2009 στη Σαντορίνη και δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, της ναυπηγικής τεχνολογίας, των λιμενικών και παράκτιων εγκαταστάσεων και τη βιομηχανία.

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της νησιωτικής περιοχής, όπου αυτή εδρεύει, η AMS προσεγγίζει ξεχωριστά κάθε πελάτη της (Individual Customer Approach) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργεί σε πολλαπλά επίπεδα νέα καινοτόμα συστήματα και σύγχρονες τεχνολογίες, και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.Το πλέον πρωτοποριακό, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα, που έχει αναπτύξει η AMS, είναι ο «ΟΠΤΗΡΑΣ», ο οποίος εγκαταστάθηκε και λειτουργεί επιχειρησιακά στη Σαντορίνη από τον Δεκέμβριο του 2012.

Στόχος της AMS είναι η άμεση και πλήρης ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων των πελατών της σε όλους τους τομείς συνεργασίας, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Για την AMS το περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο της κοινωνίας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και το βασικό πυλώνα αναφοράς της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development).

Η AMS αντλεί δύναμη από την υποστήριξη και την προτίμηση των πελατών της, και υλοποιεί το όραμά της, συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια της χώρας για καινοτομία, ανάπτυξη και επιτυχία.