ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Βασικός άξονας στη φιλοσοφία της εταιρείας είναι η καινοτομία. Η AMS αναπτύσσοντας ποιοτικές υπηρεσίες, πρωτοποριακές εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις, έχει στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Το πλέον καινοτόμο, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα, που έχει αναπτύξει η AMS, είναι ο "OPTIRAS oil spill detection". Το ολοκληρωμένο σύστημα "OPTIRAS oil spill detection" μέσω εξειδικευμένου καινοτόμου λογισμικού και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας μπορεί να εντοπίζει πετρελαιοειδή στη θαλάσσια επιφάνεια καθόλο το 24ωρο και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο. Πλέον ολοκληρώνεται το "OPTIRAS antipiracy" το οποίο αναμένεται να βγει στην αγορά σύντομα και να συμβάλει στην ασφάλεια των πλοίων.