ΟΠΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Η Aegean Maritime Services έχει δημιουργήσει το ολοκληρωμένο σύστημα “OPTIRAS” το οποίο ανιχνεύει πετρελαιοειδή στην επιφάνεια της θάλασσας από απόσταση.

Το ολοκληρωμένο σύστημα “OPTIRAS” μέσω εξειδικευμένου καινοτόμου λογισμικού και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας εντοπίζει τυχών πετρελαιοειδή στη θαλάσσια επιφάνεια καθόλο το 24ωρο και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο.

Τα παραγόμενα δεδομένα αφορούν τον εντοπισμό, την εκτίμηση της ποσότητας πετρελαιοειδών και, την δημιουργία ενημερώσεων και αναφορών λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς παράγοντες και ιδιομορφίες της περιοχής επιτήρησης.