ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Aegean Maritime Services παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ