ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Τοποθέτηση αγκυροβολίων
  • Πλωτές εξέδρες
  • Διάλυση πλοίων – πλωτών ναυπηγημάτων
  • Βυθομετρικές αποτυπώσεις - χαρτογράφηση