ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Η Aegean Maritime Services μπορεί να εκπονήσει και να εκτελέσει κάθε είδους ναυπηγικής μελέτης ή μελέτης θαλάσσιων εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε είδους επιθεώρησης όλων των ειδών πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.

Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες σε περιπτώσεις ναυτικού ατυχήματος ως προς την ανάλυση του κινδύνου, τον περιορισμό της ζημιάς και την πρόληψη ή τον περιορισμό ρύπανσης.

  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Structural Analysis
  • Intact & Damage Stability Calculations
  • Machinery & Ship Systems Design
  • Consultancy Services
  • Επιθεωρήσεις πλοίων
  • Owner Representation
  • Water ballast management plans